ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ระยะสี่ปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 16 พฤศจิกายน 2564  11  สำนักงานเลขานุการกรม

16 พฤศจิกายน 2564  14

ประกาศเลขที่ 4/2565 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤศจิกายน 2564  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กอส.2/2565) จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทสม. ดีเด่น (บริษัท ซัมเวย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง