ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.3/2565) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายกาาร (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2564  14  สำนักงานเลขานุการกรม

15 พฤศจิกายน 2564  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2564  14

ประกาศเลขที่ 4/2565 ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)