ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

15 พฤศจิกายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลเกียรติบัตร ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  14

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.3/2565) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายกาาร (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง