ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.10/2565) จ้างติดฟิล็มกันความร้อนและกรองแสงรถยนต์ 2 ขฉ 5471 (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

15 พฤศจิกายน 2564  10

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.2/2565) ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 พ.ย 64 - มี.ค 65 (ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัลเกียรติบัตร ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง