เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 9 รายการ) 10 พฤศจิกายน 2564  48  สำนักงานเลขานุการกรม

11 พฤศจิกายน 2564  28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤศจิกายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกันความร้อนและกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข 2ขฉ 5471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง