ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก1./2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

23 กันยายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2564  28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง