ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2564  4  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

09 พฤศจิกายน 2564  28

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างที่ปรึกษาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

10 พฤศจิกายน 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก1./2565) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน (บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง