ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2564  8  กองส่งเสริมและเผยแพร่

01 ตุลาคม 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ตุลาคม 2564  12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข่าวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง