ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องสำเนาดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

05 พฤศจิกายน 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.11/2565) จ้างบริการสูบกากของเสียบ่อบำบัด (นายณัฐวุฒิ กรอบเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 ตุลาคม 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง