ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.9/2565) จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

29 ตุลาคม 2564  38

ประกาศเลขที่ 3/2565 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

01 ตุลาคม 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง กสป.1/2565) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (บริษัท ไตรเทพพาณิชย์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง