ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ 12 ตุลาคม 2564  14  สำนักงานเลขานุการกรม

08 ตุลาคม 2564  19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร) โดยวิธีคัดเลือก

12 ตุลาคม 2564  21

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วิจารณ์ตั้งแต่ 12-18 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 02-577-4182 ต่อ 2111 e-mail deqpcenter@deqp.mail.go.th