ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน Side Event ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ในการประชุมรัฐภาคี UNFCCC COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร) โดยวิธีคัดเลือก 08 ตุลาคม 2564  19  สำนักงานเลขานุการกรม

03 กันยายน 2564  9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนสิงหาคม 2564)

12 ตุลาคม 2564  15

ราคากลาง จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ระบบ