ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

23 กันยายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก อาคารกรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง