ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564  17  สำนักงานเลขานุการกรม

21 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กันยายน 2564  11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding