ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

23 พฤษภาคม 2565  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายผสม 82 ชนิด จำนวน 1 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก