ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง HPLC จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565  6  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

12 พฤษภาคม 2565  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดการขยะที่ต้นทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่ 13-22 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง