ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดการขยะที่ต้นทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 พฤษภาคม 2565  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่อง HPLC จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง