ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2565  4  กองส่งเสริมและเผยแพร่

10 พฤษภาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พฤษภาคม 2565  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมการจัดการขยะที่ต้นทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง