ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่

09 พฤษภาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสนับสนุนนการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควันในระดับชุมชน

11 พฤษภาคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัลชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง