ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสนับสนุนนการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควันในระดับชุมชน 09 พฤษภาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่

12 เมษายน 2565  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work และจัดทำพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 พฤษภาคม 2565  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง