ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work และจัดทำพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่

11 เมษายน 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09 พฤษภาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสื่อสนับสนุนนการดำเนินงาน และเสริมศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันลดไฟป่า ลดหมอกควันในระดับชุมชน