ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่

31 มีนาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอใหญ่ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 เมษายน 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ art work และจัดทำพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง