ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอใหญ่ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2565  1  กองส่งเสริมและเผยแพร่

30 มีนาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เมษายน 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลกประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง