ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565  2  กองส่งเสริมและเผยแพร่

23 พฤษภาคม 2565  24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอใหญ่ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง