ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2565  22  สำนักงานเลขานุการกรม

19 พฤษภาคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย ทสม.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มีนาคม 2565  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง