ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2565  5  สำนักงานเลขานุการกรม

12 พฤษภาคม 2565  9

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤษภาคม 2565  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ กอส.2/2565) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำวนวน 3 รายการ (บริษัท อะเวิร์ธ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง