ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 12 พฤษภาคม 2565  23  สำนักงานเลขานุการกรม

09 พฤษภาคม 2565  13

ประกาศเลขที่ 32/2565 ประกวดราคาจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤษภาคม 2565  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกันสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding