ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ผลงานตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2565  20  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

06 พฤษภาคม 2565  22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2565  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมศักยภาพแกนนำเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง