ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2565) ซ่อมรถยนต์ ฮพ 4043 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2565  6  สำนักงานเลขานุการกรม

03 พฤษภาคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 พฤษภาคม 2565  7

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.23/2565) ซ่อมรถยนต์ 1กฏ 127 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง