ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2565  4  สำนักงานเลขานุการกรม

02 พฤษภาคม 2565  17

ประกาศเลขที่ 30/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

05 พฤษภาคม 2565  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.22/2565) ซ่อมรถยนต์ ฮพ 4043 (บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง