ประกาศเลขที่ 30/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างกลไกการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 02 พฤษภาคม 2565  20  สำนักงานเลขานุการกรม

02 พฤษภาคม 2565  16

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน ฮฐ ๘๕๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 พฤษภาคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง