เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบมาตรฐานอ้างอิง Potassium Dichomate Standard Solutions Model PDC๐๖-๐๗๐๑ /Didymium Filter /Neutral Filter /Holmium Filter รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2565  7  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

02 พฤษภาคม 2565  4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗กพ ๖๑๖๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 พฤษภาคม 2565  4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียน ฮษ 3024 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง