ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2565  7  สำนักงานเลขานุการกรม

27 เมษายน 2565  22

ประกาศเลขที่ 29/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

02 พฤษภาคม 2565  6

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๗กพ ๖๑๖๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง