เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 รายการ) 11 เมษายน 2565  28  สำนักงานเลขานุการกรม

11 เมษายน 2565  19

ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 เมษายน 2565  15

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)