ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2565  10  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

11 เมษายน 2565  26

ประกาศเลขที่ 28/2565 ประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

11 เมษายน 2565  24

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 รายการ)