ประกาศเลขที่ 28/2565 ประกวดราคาจ้างในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 11 เมษายน 2565  32  สำนักงานเลขานุการกรม

04 เมษายน 2565  19

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เมษายน 2565  19

ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง