ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กคจ.1/2565) จ้างเช่ารถบัส จำนวน 2 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2565  9  สำนักงานเลขานุการกรม

28 มีนาคม 2565  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 เมษายน 2565  10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง