ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2565  3  กองส่งเสริมและเผยแพร่

28 มีนาคม 2565  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 เมษายน 2565  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งเช่า กคจ.1/2565) จ้างเช่ารถบัส จำนวน 2 คัน (บริษัท เสริมยนต์บริการ จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง