ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2565  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่

08 มีนาคม 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มีนาคม 2565  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง