ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2565  7  กองส่งเสริมและเผยแพร่

01 กุมภาพันธ์ 2565  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 มีนาคม 2565  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรสบัสรับจ้าง สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง