ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ตราสัญลักษณ์ G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2565  19  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

01 เมษายน 2565  11

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.21/2565) จ้างทำกรอบรูป จำนวน 42 อัน (บริษัท พีทวินพลัส จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 เมษายน 2565  24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและติดตามวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2559 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง