เปิดรับสมัคร ACE YOUTH CAMP 2022 กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ 17 มีนาคม 2565  41  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ACE YOUTH CAMP 2022 เยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ 1-20 มี.ค. 65 ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ACE Youth Camp 2022 มาแล้วว !! ขอเชิญชวน เยาวชนทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี
 - สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์ต่ำ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้นำเยาวชน พร้อมได้ประสบการณ์อีกเพียบ !
- สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2565 นี้  โดยการกรอกแบบฟอร์ม ตาม QR Code ด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 062-4720575


15 มีนาคม 2565  16

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3

01 ตุลาคม 2564  32

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม