เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller 10 มีนาคม 2565  45  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทาชีวภาพ ASEAN Center for Biodiversity  : ACB) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Young ASEAN Storyteller 

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานมรดกอาเซียน ผลงานของเยาวชนจะได้รับการเผยแพร่ในเวทีอาเซียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สาธารณชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อไป

 **เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

https://shorturl.asia/h7d5R


08 มีนาคม 2565  16

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5

15 มีนาคม 2565  38

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ของประเทศไทย