บริการ E-shopping กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 01 มีนาคม 2565  29  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สินค้ารักษ์โลก ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

               ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจสินค้ารักษ์โลก ขอเสนอของขวัญสุดพิเศษจากเรา กับสุดยอด Giftset promotion จากสินค้างานวิจัยและสินค้าของฝาก ในราคาสุดพิเศษ
ตามด้านล่างนี้เลยนะคะ


01 มีนาคม 2565  17

บริการแจกกล้าไม้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

02 มีนาคม 2565  14

สส. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงาน ครั้งที่ 1