บริการแจกกล้าไม้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 01 มีนาคม 2565  16  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม แจกกล้าไม้ฟรี ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์โครงการแจกกล้าไม้ฟรีนะคะ
               เนื่องจากโครงการแจกกล้าไม้ฟรีของ กรมป่าไม้ ซึ่งจะเริ่มแจกใน วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของแต่ละจังหวัดได้รายละเอียดตามลิ้งครับ
               หลักฐานการขอรับกล้าไม้
  1. บัตรประชาชน
  2. ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป
*สำหรับหน่วยงานที่ต้องการกล้าไม้ให้ทำหนังสือขอสนับสนุนพันธุ์ไม้ และต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

01 มีนาคม 2565  31

สำนักอุทยานฯ เปิดใช้งานระบบจองที่พักอุทยานแห่งชาติแล้ว

01 มีนาคม 2565  29

บริการ E-shopping กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์