สส. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาขบูชา 11 พฤษภาคม 2565  5  กลุ่มงานจริยธรรม งานจริยธรรม กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาบูชา

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง
พร้อมร่วมฟังบรรยายธรรม ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Application Zoom Meeting ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 เนื่องในวันวิสาบูชา
บรรยายธรรมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา รวมไปถึงการปฎิบัติตนตามหลักธรรมโดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการจัดกิจกรรม.pdf ขนาด: 1.653 Mb   จำนวนการดาวน์โหลด : 1

05 พฤษภาคม 2565  87

เปิดสมัครกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำคืนความใสให้ลำคลอง รุ่น 2

26 พฤษภาคม 2565  6

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน