เปิดสมัครกลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำคืนความใสให้ลำคลอง รุ่น 2 05 พฤษภาคม 2565  86  กองส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำคืนความใสให้ลำคลอง รุ่น 2 ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ผู้ที่สนใจสมัครสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ