13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก" 13 กุมภาพันธ์ 2565  50  กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันรักนกเงือก ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก"

หากพูดถึง “รักแท้” ต้องนึกถึง “นกเงือก” แต่รู้หรือไม่?
ความรักของนกเงือกไม่ได้มีให้แค่พวกเดียวกันเท่านั้น แต่ความรักนี้ยังเผยแพร่สู่ผืนป่าอันอุดมสมบรูณ์ที่นกเงือกเหล่านี้อาศัยอยู่

“นักปลูกป่ามือฉมัง” อีกคำนิยามหนึ่งของนกเงือก ผืนป่าที่อุดมสมบรูณ์ ทำให้นกเงือกขยายพันธุ์ได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน นกเงือกเองก็ทำให้ผืนป่าอุดมสมบรูณ์เช่นกัน นั้นคือกลไกของธรรมชาติ

แต่การกระทำของมนุษย์ได้แทรกแซงกลไกทางธรรมชาตินี้ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้ผืนป่าเสื่อมโทรมไม่ว่าจะเป็นบุกลุกป่าหรือภาวะโลกร้อนก็ตาม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ มาช่วยกันทำให้รักแท้ของนกเงือกอยู่คู่ป่าไปอีกยาวนานกัน


20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

03 มีนาคม 2565  54

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)