ไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ไม่สะอาดอย่างที่คิด 01 พฤศจิกายน 2564  52  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันที่จำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันการใช้พลังงานก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ การที่พลังงานยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ตามมาก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ตลอดจนผลกระทบจากปรากฏการณ์ต่างๆ

พลังงานไฟฟ้าถือได้เป็นหนึ่งในพลังงานที่ตอนนี้มนุษย์ขาดแทบไม่ได้ เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในปัจจุบันต่างก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนแทบทั้งนั้น อีกอย่างพลังงานไฟฟ้ายังถูกมองว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อมลพิษให้กับโลกอีกด้วย แต่มันจริงแน่หรือกับการไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลย ในขั้นตอนการใช้งานอาจไม่เกิดขึ้นแต่ว่าในขั้นตอนการผลิตละส่งผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเชื้อเพลิงที่ใช้ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำ การใช้พื้นที่จำนวนมาก มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง และขยะในการผลิตไฟฟ้าจะต้องมีการใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ปริมาณที่ใช้จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและวิธีการที่ใช้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ในการผลิตไอน้ำในหม้อต้มน้ำเพื่อให้ไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องปั่นไฟ ใช้ในการหล่อเย็นอุปกรณ์และเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณทรัพยากรน้ำที่ใช้ไป

ในด้านมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้านั้นจากข้อมูลของ US EPA ในประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าปัญทางด้านมลพิษทางอากาศนั้นหนักหนากว่าปัญหาในด้านอื่นๆ โดยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด ในด้านมลพิษทางน้ำการผลิตไฟฟ้าจะมีการใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิตสำหรับเชื้อเพลิงบางชนิด ซึ่งน้ำที่ผ่านขั้นตอนการผลิตบางส่วนจะถูกนำกลับไปใช้ใหม่ บางส่วนจะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบน้ำทิ้ง ซึ่งจะมีตะกอนหรือส่วนผสมที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการผลิตไฟฟ้ายังมีขยะเกิดขึ้นในบางขั้นตอน ซึ่งการกำจัดขยะจะทำโดยการฝังกลบ แต่บางครั้งขยะที่เกิดจะเป็นขยะปนเปื้อนหรือขยะอันตรายซึ่งต้องมีการกำจัดอย่างถูกต้อง หลังจากผ่านมานานการผลิตไฟฟ้าก็มีการพัฒนามากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จึงมีการสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากกว่าเดิม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ในประเทศอังกฤษเองก็มีนวัตกรรมตัวหนึ่งที่เกิดจากสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Pavegen ซึ่งก็คือ กระเบื้องที่เปลี่ยนแรงกดจากการก้าวเดินของคนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ไปกระตุ้นการทำงานของเครื่องที่มีลักษณะเป็นวงกลมใต้กระเบื้องให้หมุน จนเกิดการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก นำมาซึ่งพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแบบ Off-grid ที่จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยการก้าวเท้า 1 ก้าว จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 5 วัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อการส่องสว่างของหลอดไฟหนึ่งดวง ตอนนี้กระเบื้อง Pavegen ถูกนำไปติดตั้งแล้วกว่า 36 ประเทศ ช่วยให้ไฟตามถนน สนามบิน สวนสาธารณะของหลาย ๆ เมือง ส่องสว่างจากการเดินของเรา

การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่กว่า 60% มาจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 15% มาจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ที่เหลือจะมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น เขื่อน แสงอาทิตย์ ลมชีวมวล และรับซื้อมาจากต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ในไทยยังเป็นการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในด้านคุณภาพอากาศ การที่เราช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ใช้เท่าที่จำเป็น เท่ากับเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมลง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

ที่มา https://impakter.com/pavegen-paving-way-sustainability/...

วิสาขา ภู่จินดา. 2555. ผลกระทบและมาตรการทางสิ่งแวดล้อมของกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3325:pre-20200212-01&catid=31&Itemid=208

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

03 พฤศจิกายน 2564  32

เส้นทางสู่ Net Zero CO2 ของอินโดนิเซีย