ผู้ประกอบการเหมืองรายใหญ่ของโลกประกาศเป้าหมาย net zero carbon emissions ภายในปี 2050 20 ตุลาคม 2564  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการประชุม International Council on Mining and Metals (ICMM) ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเหมืองรายใหญ่ได้ประกาศเป้าหมาย net zero สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมภายในปี 2050 หรือเร็วกว่านั้น สมาชิกของ ICMM members ได้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย net zero สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง หรือ scope one และการปล่อยทางอ้อม หรือ scope two ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเราจากแถลงการณ์ในจดหมายเปิดผนึกของ CEO Rohitesh Dhawan ที่ลงนามร่วมกันโดย 28 ผู้บริหารจากธุรกิจเหมืองขนาดใหญ่ของโลก

.

แถลงการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้า โดยต้องการแสดงถึงความทะเยอทะยานในด้าน climate action ที่เพิ่มมากขึ้นจากเกือบ 200 ประเทศภาคีของความตกลงปารีส ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น Anglo
American, Rio Tinto และ BHP ได้รับแรงกดดันจากนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้นให้เกิดการให้คำมั่นต่อเป้าหมาย net zero ซึ่งการให้คำมั่นต่อเป้าหมายนี้เป็นแถลงการณ์ร่วมของผู้ประกอบการขนาดใหญ่คิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมเหมืองและโลหะของโลกโดยสมาชิก 28 ราย ในแถลงการณ์นี้ ประกอบกิจการครอบคลุมกว่า 650 เหมือง ใน 50 ประเทศจะรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการ decarbonise ทุกปี

.

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมในอุตสาหกรรมนี้ จะเกิดจากการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและลดการใช้น้ำมันดีเซลในรถบรรทุก ส่วนเป้าหมายการลดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ หรือ scope three emissions ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของลูกค้า เช่น การถลุงสินแร่เหล็กให้เป็นเหล็กกล้านั้น กำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายภายในปี 2023 หรือสั้นกว่านั้นหากเป็นไปได้ เนื่องจากเทคโนโลยี carbon-free steel นั้นยังไม่ผ่านการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับ ที่ผ่านมา ระหว่าปี 2016 - 2018 สมาชิกของ ICMM ซึ่งรวมทั้ง Barrick Gold และ Alcoa ได้รายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 6%

.

ที่มา: https://reut.rs/3oDCQSW

20 เมษายน 2564  204

อุตสาหกรรมอาหารที่ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

21 ตุลาคม 2564  31

ดาวทะเล ดวงดาวแห่งทะเลสีสันที่มีชีวิต